• Een lied voor elke gelegenheid
  • Wij werken samen met professionele componisten en singersongwriters
  • Combi Deals

Studio Barne Voorwaarden

Als je dit leest, dan ga je waarschijnlijk een verbintenis met ons aan via het kopen van een tekst op maat, muziek of video. Wij danken je alvast voor het vertrouwen in Studio Barne.


Hieronder vind je de voorwaarden die aan onze samenwerking zijn verbonden. Heb je toch nog vragen? Stuur een dan een email naar info@studiobarne.nl en we nemen zo snel als mogelijk contact met je op.

 

Wij werken uitsluitend middels vooruitbetaling. Dit gaat nu via een overboeking of factuur. Let op. Je krijgt van ons via email een bestellingsbevestiging. Dit is GEEN betalingsbewijs, en kan ook niet als zodanig gebruikt worden. We gaan over tot de gekochte werkzaamheden, of de afgifte van bestanden nadat uw betaling is gecontroleerd en akkoord bevonden.

Op de bestelbevestiging vind je een bestellingsnummer. Deze is eenmalig binnen 1 jaar in te wisselen, mits de betaling akkoord is bevonden.

Bij betaling van de opdracht stem je automatisch in met op deze pagina vermelde voorwaarden.

 

Standaard teksten worden geleverd binnen 5 werkdagen na betalingsbevestiging, tenzij anders aangegeven in de productomschrijving.

Voor complete liedjes, alleen muziek of theater teksten geldt het aantal dagen dat schriftelijk met jou is overeengekomen.


Bij elk tekst op maat product krijgt u 1 correctieronde. Na deze correctieronde bent u verplicht de koopsom (100%) aan ons te voldoen.


Voor het maken van muziek of een compleet lied geld een aantal correctie rondes naar redelijkheid en goed overleg. Mocht uzelf echter na een 1e en opvolgende correctie rondes afzien van de koopovereenkomst, dan bent u verplicht de helft (50%) van de aankoopsom aan ons te voldoen.

 

Voor het annuleren van aangekochte en of gereserveerde Studio pakketten ( huur / opname) geld dat deze minimaal 24 uur van tevoren aan ons moet worden doorgegeven.


Voor het huren van een Home-Studio ruimte geld een borg bedrag van € 50,- Schade boven dit bedrag ontstaan in de huur periode wordt op de huurder verhaald. De huurder wordt geacht geconstateerde schade bij aanvang van de huur periode direct te melden bij verhuurder. Niet gemelde schade wordt op de huurder verhaald.

Studio Barne behoudt zich het voorrecht om te allen tijde een opdracht te weigeren. Betalingen die al zijn voldaan worden in deze gevallen binnen een week teruggestort.

Voor bestaande muziek kan Studio Barne indien voorradig backingtracks leveren. Bestelde backingtracks worden ingekocht via een derde partij. Studio Barne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit daarvan.


Backingtracks van bestaande muziek zijn uitsluitend bedoeld voor privé gebruik zoals binnen familie of vriendenkring, en mogen via geen enkele andere wijze wel of niet commercieel zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende worden gebruikt.

 

Laat je Studio Barne een lied voor je maken, dan betaal je voor geleverde arbeid en niet voor de rechten van tekst en/of muziek. Deze blijven ten alle tijden eigendom van Studio Barne. Schrijf je een eigen tekst of muziek, dan blijven die rechten uiteraard bij jou. Wil je een lied waarvan de rechten (gedeeltelijk) bij ons liggen via een optreden uitvoeren, sampelen, remixen, coveren of anderzijds veranderen, dan is toestemming vereist. Het is ten alle tijden niet toegestaan het lied waarvan wij (gedeeltelijk) de rechten bezitten te verkopen, over te doen, te vermenigvuldigen of anderzijds te verhandelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbenden. Bij vermelding van titel van het lied moeten rechthebbenden altijd vermeld worden.

 

Tenzij anders vermeld zijn alle door Studio Barne gemaakt teksten en video's op deze website gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

 

Wanneer je boven genoemde werken publiceert via Internet, krant, tijdschift of ander media, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding:

"Auteur: Arne Overbeek, [Titel van de tekst] (Copyright year), CC-BY 4.0 gelicenseerd. De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.”