Studio Barne Voorwaarden

Als je dit leest, dan ga je waarschijnlijk een verbintenis met ons aan via het kopen van een tekst op maat, muziek of video. Wij danken je alvast voor het vertrouwen in Studio Barne.


Hieronder vind je de voorwaarden die aan onze samenwerking zijn verbonden. Heb je toch nog vragen? Stuur een dan een email naar info@studiobarne.nl en we nemen zo snel als mogelijk contact met je op.

 

Wij werken uitsluitend middels vooruitbetaling. Dit gaat nu via een overboeking of factuur. Let op. Je krijgt van ons via email een bestellingsbevestiging. Dit is GEEN betalingsbewijs, en kan ook niet als zodanig gebruikt worden. We gaan over tot de gekochte werkzaamheden nadat uw betaling is gecontroleerd en akkoord bevonden.

Op de bestelbevestiging vind je een bestellingsnummer. Deze is eenmalig binnen 1 jaar in te wisselen, mits de betaling akkoord is bevonden.

Bij betaling van de opdracht stem je automatisch in met op deze pagina vermelde voorwaarden.

 

Standaard liedjes of video's worden geleverd binnen 5 werkdagen na betalingsbevestiging, tenzij anders aangegeven in de productomschrijving. Voor theaterstukken en verhalen geldt het aantal dagen dat schriftelijk met jou is overeengekomen.

Bij elk lied op maat product krijgt u 1 correctieronde.

Studio Barne kan indien voorradig backingtracks leveren. Bestelde backingtracks worden ingekocht via een derde partij. Studio Barne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit daarvan.

De backingtracks zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik als binnen familie of vriendenkring, en mogen via geen enkele andere  wijze wel of niet commercieel zonder toestemming worden gebruikt.

 

Laat je Studio Barne een lied voor je maken, dan betaal je voor geleverde arbeid en niet voor de rechten van tekst en/of muziek. Deze blijven ten alle tijden eigendom van Studio Barne. Schrijf je een eigen tekst voor bijvoorbeeld een video, dan blijven die rechten uiteraard bij jou. Wil je een lied waarvan de rechten (gedeeltelijk) bij ons liggen via een optreden uitvoeren, dan kan dat zonder toestemming. Wanneer je een lied waarvan (gedeeltelijk) de rechten bij ons liggen wilt sampelen, remixen, coveren of anderzijds veranderen, dan is toestemming vereist. Het is ten alle tijden niet toegestaan het lied waarvan wij (gedeeltelijk) de rechten bezitten te verkopen, over te doen, te vermenigvuldigen of anderzijds te verhandelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbenden. Bij vermelding van titel van het lied moeten rechthebbenden altijd vermeld worden.

 

Tenzij anders vermeld zijn alle door Studio Barne gemaakt teksten en video's op deze website gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

 

Wanneer je boven genoemde werken publiceert via Internet, krant, tijdschift of ander media, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding:

"Auteur: Arne Overbeek, [Titel van de tekst] (Copyright year), CC-BY 4.0 gelicenseerd. De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.”