Studio Barne Voorwaarden

 

Algemeen

Als je dit leest, dan ga je waarschijnlijk een verbintenis met ons aan via het kopen van een tekst op maat, muziek of video. Wij danken je alvast voor het vertrouwen in Studio Barne.


Hieronder vind je de voorwaarden die aan onze samenwerking zijn verbonden. Heb je toch nog vragen? Stuur een dan een email naar info@studiobarne.nl en we nemen zo snel als mogelijk contact met je op.

Wij werken uitsluitend met vooruitbetaling.
Dit kan via een factuur of het plaatsen van een directe (IDEAL) bestelling op onze website.

We gaan over tot de gekochte werkzaamheden, of de afgifte van bestanden nadat uw betaling is gecontroleerd en akkoord bevonden.

Voor bestellingen gedaan via de website ontvangt u een bestelbevestiging per e-mail.

Op de bestelbevestiging vindt u een bestellingsnummer. Deze is eenmalig binnen 1 jaar in te wisselen, op voorwaarde dat de betaling akkoord is bevonden.


Studio Barne behoudt zich het voorrecht om te allen tijde een opdracht te weigeren. Betalingen die al zijn voldaan worden in deze gevallen binnen een week teruggestort.

 

Bij betaling van de opdracht stem je automatisch in met op deze pagina vermelde voorwaarden.


Prijzen op deze website zijn alleen voor particulieren. Bent u een bedrijf en wilt u van onze diensten gebruik maken. Neem dan contact op via info@studiobarne.nl

Teksten

Een 1e versie van standaard teksten worden geleverd binnen 5 werkdagen na betalingsbevestiging, tenzij anders aangegeven in de productomschrijving. 

 

Bij elk tekst op maat product krijgt u 1 correctieronde. Na deze correctieronde bent u verplicht de koopsom (100%) aan ons te voldoen.

 

Een Tekst Op Maat pakket wordt geleverd met zogenaamd karaoke backingtrack indien deze voorradig is.

 

Backingtracks

 

Voor het maken van een tekst op bestaande muziek kan Studio Barne indien voorradig karaoke backingstracks leveren. 

 

Karaoke backingstracks worden ingekocht via een andere partij. Studio Barne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit daarvan.

 

Backingstracks van bestaande muziek zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik zoals binnen familie of vriendenkring, en mogen via geen enkele andere wijze wel of niet commercieel zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende worden gebruikt.


Muziek en/of compleet lied

 

Liedjes en muziek zijn subjectief. Om deze reden wordt er maar 1 versie gemaakt voor de afgesproken prijs. Slecht kleine aanpassingen en aanvullingen zijn bij de prijs inbegrepen, op voorwaarden dat deze door Studio Barne zijn goedgekeurd.

 

Er geldt een maximum van twee revisie rondes.

 

Alle overige wijzigingen zullen gefactureerd worden op basis van tijd en materiaal. Voor elke nieuwe versie dient u een nieuw pakket aan te kopen.

 

Het maken van muziek of een compleet lied gaat in goed en intensief overleg met u als klant. Mocht u echter na een 1e revisie ronde zelf afzien van de koopovereenkomst, dan bent u verplicht de helft (50%) van de aankoopsom aan ons te voldoen. Gebeurd dit na een 2e revisie ronde, dan bent u verplicht tot het voldoen van de complete aankoopsom (100%)

 

Basis Demo

Waar op de website sprake is van een basis demo, wordt bedoeld een basis muziekband met gitaar en/of piano, wel of niet aangevuld met zang. De demo’s zijn bedoeld als voorbeeld/moodboard en niet voor professioneel gebruik. Wilt u een professionele orkestband voor gebruik bij optredens etc, dan kunt u bij ons tegen meerprijs een orkestband laten maken.

Orkestband

Professionele orkestbanden worden gemaakt op basis van de door de klant opgegeven wensen, maar zijn altijd subjectief. Dit betekent dat u voor een standaard orkestband betaald voor 1 revisie ronde. Wilt u meer wijzigingen en/of keuze vrijheid, dan bieden wij het Op Maat pakket aan vanaf € 375, en maken wij voor u een offerte.

Disclaimer! onze orkestbanden worden digitaal gemaakt via de computer met zogenaamde Virtual Instruments. Dit is bijna niet van echt te onderscheiden, maar een getraind oor zal horen dat de instrumenten niet live zijn ingespeeld.

 

Studio


Voor het huren van een Home-Studio ruimte geld een borg bedrag van € 50,- Schade boven dit bedrag ontstaan in de huur periode wordt op de huurder verhaald. De huurder wordt geacht geconstateerde schade bij aanvang van de huur periode direct te melden bij verhuurder. Niet gemelde schade wordt op de huurder verhaald.


Voor het annuleren van aangekochte en/of gereserveerde Studio pakketten (huur / opname) geld dat deze minimaal 24 uur van tevoren aan ons moet worden doorgegeven.


Studio werkzaamheden als professionele producties, mixen en of masteren geschied op basis van een door de klant goedgekeurde offerte

 

Rechten

Laat je Studio Barne een lied, tekst en / of muziek voor je maken, dan betaal je voor geleverde arbeid en niet voor de rechten van tekst en/of muziek. Deze blijven ten alle tijden eigendom van Studio Barne en de bij haar aangesloten componisten, singer-songwriters en tekstdichters. De werken worden aangemeld bij Buma / Stemra. Bovenstaande geld ook voor de masterrechten van de door ons gemaakte demo en / of productie opnames welke ook eigendom blijven van Studio Barne en aangesloten rechthebbenden.

 

Schrijf je jouw eigen tekst of muziek, dan blijven die auteursrechten uiteraard voor 100% bij jou.

 

Indien je aangesloten bent bij BUMA en/of SENA laat ons dat weten. Wij koppelen dan het afgesproken percentage auteurs of master rechten die jij aan een Studio Barne productie kunt ontleden aan jouw account.

 

Wil je een lied waarvan de rechten (gedeeltelijk) bij ons liggen via een optreden uitvoeren, sampelen, remixen, coveren of anderzijds veranderen, dan is toestemming vereist.


Het is ten alle tijden niet toegestaan het lied waarvan wij (gedeeltelijk) de rechten bezitten te verkopen, over te doen, te vermenigvuldigen of anderzijds te verhandelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbenden.


Bij vermelding van titel van het lied moeten rechthebbenden altijd vermeld worden.

 

Als uitzondering kunt u middels het kopen van een licentie (bepaalde of onbepaalde tijd) de rechten op een productie bij ons afkopen. Met een licentie verplaatsen alle rechten (Financieel, exploitatie, publicatie etc.) zich voor de afgesproken periode naar u. Afkopen kan alleen mits alle betrokken partijen in overeenstemming zijn.


Tenzij anders vermeld zijn alle door Studio Barne gemaakte teksten en video’s op deze website gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.


Wanneer je van boven genoemde werken gebruik wilt maken, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding:


"Auteur: Arne Overbeek, [Titel van de tekst] (Copyright year), CC-BY 4.0 gelicenseerd. De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.”